TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 6/6/2011, 19:43
avatar
avatar

Admin

[b][b]TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM CHO MÁY TÍNH[/b][/b]
[You must be registered and logged in to see this link.]

BẢO MẬT MÁY TÍNH
I. Antivirut/ Internet Security
01: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]/ [You must be registered and logged in to see this link.]/ [You must be registered and logged in to see this link.]
02: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.]
03: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]/ [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.]
05: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.]
06: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.]
07: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.]
08: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.]
09: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.]
10: DL#.
II. Malware Removal Tools/ Firewalls
01: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.]
02: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
CÔNG CỤ INTERNET
I. Trình Duyệt Web
01: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]/ [You must be registered and logged in to see this link.]
04: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
II. Tăng Tốc Net.
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
III. Hỗ Trợ Down, Up Load.
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: ML#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
07: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
08: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
09: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
10: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
IV. Tiện ích Mạng
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
07: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
08: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
09: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
10: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
11: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
MULTIMEDIA
I. Codecs & Media Plugins
01: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
II. Audio/ Video Player
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
07: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
08: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
09: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
10: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
11: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
12: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
13:MF#. CyberLinkPowerDVD10.0 Build 2325.51 - Đọc DVD độ nét cao, hình ảnh trung thực
III. CD/DVD Burning/ ISO Image Tools
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
07: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
08: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
09: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
10: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
11: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
IV. Converter aodio/ video
01: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
07: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
V. Biên tập, chỉnh sửa, nâng cấp âm nhạc
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
07: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
PHẦN MỀM HỆ THỐNG
I. Tinh Chỉnh, Tối Ưu Hệ Thống Máy Tính.
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
07: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
08: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
09: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
10: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
II. Dọn Dẹp, Chỉnh Sửa Hệ Thống
01: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
07: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
08: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
09: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
10: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
III. Cứu hộ, tăng Tốc cho Hệ Thống.
01: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
07: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
IV. Bảo Mật, Quản Lý Tập Tin cho Hệ Thống Máy Tính.
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
03: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
07: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
08: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
09: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
10: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
11: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
12: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
V. Gỡ Bỏ, Sao Lưu Phục Hồi cho Hệ Thống
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
VI. Tinh Chỉnh, Tối Ưu Hệ Thống Máy Tính.
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
07: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
ĐỒ HỌA, THIẾT KẾ, LẬP TRÌNH
I. Đồ họa, Thiết kế
01: MF#.[You must be registered and logged in to see this link.]
02: [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
03: [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.]
07: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
08: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
09: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.] / [You must be registered and logged in to see this link.]
10: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
11: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
12: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
13: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
14: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
15: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
16: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
17: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
18: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
19: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
20: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
21: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
II. Lập Trình
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
DESKTOP VÀ VĂN PHÒNG
I. Desktop Enhancements.
01: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
07: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
08: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
09: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
II. Office Suites
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
06: DL#. [You must be registered and logged in to see this link.]
07: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
08: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
09: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
10: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
11: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
BỘ TỪ ĐIỂN
I. Văn Phạm
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
II. Từ Điển
01: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
02: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
03: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]/ [You must be registered and logged in to see this link.]
04: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]
05: MF#. [You must be registered and logged in to see this link.]

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum