TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 23/6/2011, 23:12
avatar
avatar

Admin

Bạn có muốn thêm các chức năng có trong hệ điều hành Windows XP chẳng
hạn như Control Panel, Service, Registry Editor, LogOff, Shutdown,
Add/Remove Programs, Drive Cleanup, System Restore, Device Manager,
Reset khi bạn nhấn chuột phải vào My Computer hay không .

Bạn mở trình soạn thảo văn bản Notepad lên sau đó bạn chép và dán đọan mã này vào trong Notepad.
Code:

Windows Registry Editor Version 5.00
 
;Add Control Panel When Right Click On My Computer
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE 0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\Control Panel\command]
@="rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL"
 
;Add Registry Editor When Right Click On My Computer
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE 0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\regedit]
@=hex(2):52,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00 ,79,00,20,00,45,00,64,00,\
69,00,74,00,6f,00,72,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE 0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\regedit\command]
@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00 ,25,00,5c,00,72,00,65,\
00,67,00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,65,00,78,00 ,65,00,00,00
 
;Add Add/Remove When Right Click On My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\Add/Remove\command]
@="control appwiz.cpl"
 
;Add Drive Cleanup When Right Click On My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Drive
Cleanup\command]
@="cleanmgr"
 
;Add Services When Right Click On My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Services]
@=hex(2):53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00 ,73,00,00,00
"SuppressionPolicy"=dword:4000003c
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\services\command]
@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00 ,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\
00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00 ,63,00,2e,00,65,00,78,00,\
65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73 ,00,74,00,65,00,6d,00,52,\
00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00 ,74,00,65,00,6d,00,33,00,\
32,00,5c,00,73,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65 ,00,73,00,2e,00,6d,00,73,\
00,63,00,20,00,2f,00,73,00,00,00
 
;Add System Restore When Right Click On My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\System
Restore\command]
@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00 ,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\
00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,65,00 ,73,00,74,00,6f,00,72,00,\
65,00,5c,00,72,00,73,00,74,00,72,00,75,00,69,00,2e ,00,65,00,78,00,65,00,00,\
00
 
;Add Device Manager When Right Click On My Computer
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE 0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\DevMgr]
@="Device Manager"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE 0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\DevMgr\command]
@="mmc.exe %%SYSTEMDRIVE%%\\WINDOWS\\SYSTEM32\\devmgmt.msc"
 
;Add LogOff When Right Click On My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\[LogOff]\command]
@="shutdown -l -f -t 5"
 
;Add Reset When Right Click On My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\[Reboot]\command]
@="shutdown -r -f -t 5"
 
;Add Shutdown When Right Click On My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\[Shutdown]\command]
@="shutdown -s -f -t 5"

Bây giờ bạn lưu lại với tên là addonmycomputer.reg

Tiến hành chạy tập tin này, thật tuyệt khi có các công cụ hổ trợ đc thêm vào khi bạn nhấn phải chuột vào My Computer.

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum