TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go to page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next

Go downMessage [Page 1 of 11]

© FMvi.vn

on 25/9/2011, 20:34
avatar
avatar

Member

View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà TheHung
Trả lời nhanh
on 25/9/2011, 23:00
avatar
avatar

Member

Bạn cho mình hỏi: Để xác định dự án không bị lệch lạc, thì điều quan trọng nhất là gì?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà TheMinh
Trả lời nhanh
on 25/9/2011, 23:52
avatar
avatar

Member

TheMinh wrote:Bạn cho mình hỏi: Để xác định dự án không bị lệch lạc, thì điều quan trọng nhất là gì?
Cảm ơn câu hỏi của bạn đã đặt ra cho nhóm mình.mình xin thay mặt các bạn trong nhóm trả lời bạn như sau:
Để xác định dự án không bị lệch lạc, thì điều quan trọng nhất là bạn cần xác định chính xác mục đích của dự án. 1 mục đích thì gồm nhiều mục tiêu. 1 mục đích hoàn thành khi tất cả các mục tiêu của mục đích đó hoàn thành.
"Mọi
dự án đều bắt đầu khi có một vấn đề được đặt ra trong thực tế. Kèm theo đó phải
là những yêu cầu cần được giải quyết. Mục tiêu của dự án là giải quyết được vấn
đề này. Các mục tiêu của dự án nhất thiết phải được viết ra một cách rõ ràng
ngay từ đầu, nếu không khó có thể hoàn thành được
" (trích trong bản word mình gửi bạn trên 4rum).
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThanhTrieu
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 00:57
avatar
avatar

Admin

Mình có câu hỏi cho nhóm bạn như sau: Một dự án thành công có sự đóng góp kho ông nhỏ của việc xác định mục đích và mục tiêu đúng đắn. Vậy làm cách nào, phương pháp gì để có để có thể phân tích xác định đúng mục đích và mục tiêu cần có của dự án.
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 10:02
avatar
avatar

Member

MinhTuan wrote:Mình có câu hỏi cho nhóm bạn như sau: Một dự án thành công có sự đóng góp không nhỏ của việc xác định mục đích và mục tiêu đúng đắn. Vậy làm cách nào, phương pháp gì để có để có thể phân tích xác định đúng mục đích và mục tiêu cần có của dự án.
Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Thứ nhất là định nghĩa về mục đích và mục tiêu:

Để xác định được đúng mục đính và mục tiêu thì ngay từ khi bắt đầu dự án mình sẽ phải xác định được:
- Tầm quan trọng của dự án?
- Xác định được mục đích của dự án là gì?
- Ý tưởng về dự án là gì?
- Yêu cầu của người dùng về dự án là gì?
- Muc đích bao gồm những mục tiêu gì?

Và mỗi mục đích sẽ có rất nhiều những mục tiêu. 1 mục đích thành công khi tất cả các mục tiêu đã hoàn thành.
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà TheHung
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 10:51
avatar
avatar

Member

MinhTuan wrote:Mình có câu hỏi cho nhóm bạn như sau: Một dự án thành công có sự đóng góp kho ông nhỏ của việc xác định mục đích và mục tiêu đúng đắn. Vậy làm cách nào, phương pháp gì để có để có thể phân tích xác định đúng mục đích và mục tiêu cần có của dự án.

Mình xin được trư lời câu hỏi của bạn như sau:
-Cách xác định mục tiêu và mục đích: Dùng "Nên là gì" chứ không phải "Như thế nào" (Trích trong Giáo trình QLDAPM).Mục đích là những yêu cầu chính của Khách hàng và mục tiêu là nhưng yêu câu kèm theo.
-Phương pháp xác định mục tiêu và mục đích:

- Tầm quan trọng của dự án?
- Xác định được mục đích của dự án là gì?
- Ý tưởng về dự án là gì?
- Yêu cầu của người dùng về dự án là gì?
- Muc đích bao gồm những mục tiêu gì?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà BuiLien
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 14:22
avatar
avatar

Member

Mình có 1 câu hỏi đặt ra cho các bạn như sau:
Mọi dự án đều cần hoàn thành theo đúng thời gian đề ra.Vậy các bạn sẽ đề ra những giải pháp gì để dự án của bạn không quá thời gian cho phép?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà omaichua
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 15:14
avatar
avatar

NewBie

Mình có câu hỏi cho nhóm bạn như sau: Nhà tài trợ được hưởng những ưu đãi gì trong dự án? có những điều khoản gì đối với nhà tài trợ trong bản hợp đồng?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà next_to
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 16:04
avatar
avatar

Admin

BuiLien wrote:
MinhTuan wrote:Mình có câu hỏi cho nhóm bạn như sau: Một dự án thành công có sự đóng góp kho ông nhỏ của việc xác định mục đích và mục tiêu đúng đắn. Vậy làm cách nào, phương pháp gì để có để có thể phân tích xác định đúng mục đích và mục tiêu cần có của dự án.

Mình xin được trư lời câu hỏi của bạn như sau:
-Cách xác định mục tiêu và mục đích: Dùng "Nên là gì" chứ không phải "Như thế nào" (Trích trong Giáo trình QLDAPM).Mục đích là những yêu cầu chính của Khách hàng và mục tiêu là nhưng yêu câu kèm theo.
-Phương pháp xác định mục tiêu và mục đích:

- Tầm quan trọng của dự án?
- Xác định được mục đích của dự án là gì?
- Ý tưởng về dự án là gì?
- Yêu cầu của người dùng về dự án là gì?
- Muc đích bao gồm những mục tiêu gì?

Cám ơn câu trả lời của bạn, nhưng bạn vẫn chưa đi vào nội dung mình hỏi. Thực chất trước khi thực hiện 1 dự án. Thì một số mục tiêu và mục đích cần làm thì có thể thấy ngay được. ví dụ như với làm đường 32 chẳng hạn. Theo bạn nói như trên thì mục tiêu và mục đích là làm đường 32. với mục đích và mục tiêu như vậy bạn sẽ triển khai và quản lý như nào. nếu như ko chia ra các mục tiêu con như đo đạc quan sát, giải phóng mặt bằng, đền bù, thi công như nào,.... Tất cả các cái đó là do bạn vạch ra và làm theo, Chứ "khách hàng" chỉ có yêu cầu làm đường 32 không thôi? Trước một dự án lớn và yêu cầu như vậy thì cách xác định mục tiêu sao cho đúng đủ, ko thừa thiếu gây lãng phí là 1 cái khá khó khăn.
Vậy cần làm gì và làm thế nào để xác định các mục tiêu đó.
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 16:45
avatar
avatar

Member

MinhTuan wrote:
BuiLien wrote:
MinhTuan wrote:Mình có câu hỏi cho nhóm bạn như sau: Một dự án thành công có sự đóng góp kho ông nhỏ của việc xác định mục đích và mục tiêu đúng đắn. Vậy làm cách nào, phương pháp gì để có để có thể phân tích xác định đúng mục đích và mục tiêu cần có của dự án.

Mình xin được trư lời câu hỏi của bạn như sau:
-Cách xác định mục tiêu và mục đích: Dùng "Nên là gì" chứ không phải "Như thế nào" (Trích trong Giáo trình QLDAPM).Mục đích là những yêu cầu chính của Khách hàng và mục tiêu là nhưng yêu câu kèm theo.
-Phương pháp xác định mục tiêu và mục đích:

- Tầm quan trọng của dự án?
- Xác định được mục đích của dự án là gì?
- Ý tưởng về dự án là gì?
- Yêu cầu của người dùng về dự án là gì?
- Muc đích bao gồm những mục tiêu gì?

Cám ơn câu trả lời của bạn, nhưng bạn vẫn chưa đi vào nội dung mình hỏi. Thực chất trước khi thực hiện 1 dự án. Thì một số mục tiêu và mục đích cần làm thì có thể thấy ngay được. ví dụ như với làm đường 32 chẳng hạn. Theo bạn nói như trên thì mục tiêu và mục đích là làm đường 32. với mục đích và mục tiêu như vậy bạn sẽ triển khai và quản lý như nào. nếu như ko chia ra các mục tiêu con như đo đạc quan sát, giải phóng mặt bằng, đền bù, thi công như nào,.... Tất cả các cái đó là do bạn vạch ra và làm theo, Chứ "khách hàng" chỉ có yêu cầu làm đường 32 không thôi? Trước một dự án lớn và yêu cầu như vậy thì cách xác định mục tiêu sao cho đúng đủ, ko thừa thiếu gây lãng phí là 1 cái khá khó khăn.
Vậy cần làm gì và làm thế nào để xác định các mục tiêu đó.

Mình xin được trả lời cau hỏi của bạn như sau:
Việc xác định mục tiêu và mục đích của từng dự án là khác nhau. Mỗi dự án thì khách hàng xẽ nêu ra mục đích của dự án và một số yêu cầu kèm theo nó.
Ví Dụ
như làm đường 32 của bạn: Khách hàng có yêu cầu là làm đường nhưng kèm theo nó là những yêu cầu như: Đường phải khánh thành trước thời gian nào, Kinh phí là bao nhiêu, có bao nhiêu làn đường, đường cho lưu thông xe có trọng tải bao nhiêu tấn, ....
Nhưng nếu chỉ những yêu cầu đấy thôi thì chưa đủ. Người làm dự án phải tự đặt ra cho mình những mục tiêu phù hợp với mục đích của dự án. ví dụ như: Phải giải phóng mặt bằng và đền bù xong trước ngày nào cho kịp tiến độ của dự án, đền bù với giá khoảng bao nhiêu để không bị thâm hụt vốn, ...
Bạn hỏi cách xác định đầy đủ, không thiếu không thừa mục tiêu của dự án thì mình xin trả lời là không có dự án nào có thể xác định đầy đủ các mục tiêu được. Vì có những dự án có những mục tiêu không rõ ràng và không có một dự án nào là hoàn hảo và có thể đáp ứng hết những yêu cầu phát sinh được.
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà BuiLien
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 16:58
avatar
avatar

Member

next_to wrote:Mình có câu hỏi cho nhóm bạn như sau: Nhà tài trợ được hưởng những ưu đãi gì trong dự án? có những điều khoản gì đối với nhà tài trợ trong bản hợp đồng?
Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Một dự án có thể có nhiều nhà tài trợ. tùy vào mức độ tài trợ mà phân ra như: Nhà tài trợ kim cương, nhà tài trợ bạch kim, nhà tài trợ vàng...vv. Nếu là nhà tài trợ kim cương thì bạn có nhiều quyền lợi nhất trong dự án như: Logo và danh vị Nhà tài trợ xuất hiện nổi bật nhất, Được mời tham dự và được giới thiệu tại cuộc họp dự án...vv. tùy vào những thỏa thuận giữa nhà tài trợ và chủ đầu tư dự án.
Đi kèm với những quyền lời thì nhà tài trợ cũng phải có những trách nhiệm như:
- Chịu trách nhiệm cuối cùng đối với sự thành công của dự án. Nhà tài trợ có trách nhiệm ký kết hoàn tất các tài liệu lập kế hoạch và yêu cầu thay đổi.
- Đồng thời cho phép nhóm quản lý dự án sử dụng các nguồn lực, bảo vệ và cố vấn cho nhóm quản lý dự án.
- Trong quá trình thực hiện dự án, nhà tài trợ có thêm các trách nhiệm xem xét lại các tiến trình và chất lượng, cắt băng khai trương, khánh thành, ký và công bố tôn chỉ dự án.
theo :http://www.svptit.org/showthread.php?s=d0caa9000689adfb257208b464953a0d&t=29604,Quan-Ly-Du-An
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà TheHung
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 17:33
avatar
avatar

Member

Các bạn cho mình hỏi: Khách hàng được thụ hưởng kết quả dự án và nêu yêu cầu cho dự án khi dự án đã kết thúc hay trong quá trình hoàn tất dự án. Và nếu như khách hàng phát hiện ra lỗi không nhỏ trong dự án thì ai là người chịu trách nhiệm.
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà XuanDao
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 17:47
avatar
avatar

Member

TheMinh wrote:Bạn cho mình hỏi: Để xác định dự án không bị lệch lạc, thì điều quan trọng nhất là gì?
Mình xin trả lời câu hỏi của bạn: theo mình để xác định dự án không bị lệch lạc, thì điều quan trọng đó là mình cần phải xác định xem mục đích chính của dự án đó là gì, cái chính mà dự án hướng tới và tính thiết thực của nó như thế nào. Mọi dự án đều bắt đầu khi có một vấn đề được đặt ra trong thực tế. Kèm theo đó phải là những yêu cầu cần được giải quyết. Mục tiêu của dự án là giải quyết được vấn đề này. Các mục tiêu của dự án nhất thiết phải được viết ra một cách rõ ràng ngay từ đầu, nếu không khó có thể hoàn thành được
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà NguyenVuong
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 18:04
avatar
avatar

Member

XuanDao wrote:Các bạn cho mình hỏi: Khách hàng được thụ hưởng kết quả dự án và nêu yêu cầu cho dự án khi dự án đã kết thúc hay trong quá trình hoàn tất dự án. Và nếu như khách hàng phát hiện ra lỗi không nhỏ trong dự án thì ai là người chịu trách nhiệm.
mình xin trả lời câu hỏi của bạn (mong các bạn góp ý thêm):
+Đối với khách hàng:
• Thụ hưởng kết quả dự án. Nêu yêu cầu, cử người hỗ trợ dự án.
• Là người chủ yếu nghiệm thu kết quả dự án
• Phát biểu yêu cầu
• Hỗ trợ cho tổ dự án đủ thông tin để đảm bảo thành công
• Xét duyệt, nghiệm thu và ký nhận sản phẩm bàn giao
khách hàng được thụ hưởng kết quả dự án sau khi dự án đã kết thúc và chính khách hàng sẽ là người nghiệm thu kết quả, nếu phát hiện sai sót trách nhiệm sẽ thuộc về các bên có liên quan,trách nhiệm đầu tiên sẽ thuộc về người đứng đầu, mình có thể ví dụ: khi khách hàng phát hiện ra sai sót khách hàng sẽ có quyền yêu cầu người lập dự án phải có trách nhiệm (nếu người lập dự án mắc sai sót) và nếu dự án không có lỗi gì mà có sai sót trong quá trình thi công thì trách nhiệm thuộc về bên thi công dự án...
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà NguyenVuong
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 18:14
avatar
avatar

Member

MinhTuan wrote:Mình có câu hỏi cho nhóm bạn như sau: Một dự án thành công có sự đóng góp kho ông nhỏ của việc xác định mục đích và mục tiêu đúng đắn. Vậy làm cách nào, phương pháp gì để có để có thể phân tích xác định đúng mục đích và mục tiêu cần có của dự án.
mình xin trả lời câu hỏi của bạn:
Trước tiên cần xác định các yêu cầu chức năng (công việc phần mềm thực hiện) cũng như phi chức năng (công nghệ dùng để phát triển phần mềm, sử dụng trong hệ điều hành nào...) của phần mềm. Sau đó cần xác định rõ tài nguyên cần thiết để xây dựng phần mềm. Tài nguyên ở đây có thể gồm có nhân tố con người, các thành phần, phần mềm có thể sử dụng lại, các phần cứng hoặc công cụ có sẵn cần dùng đến; trong đó nhân tố con người là quan trọng nhất. Điều cuối cùng là xác định thời gian cần thiết để thực hiện dự án. Trong quá trình này cần phải nắm bắt được bài toán thực tế cần giải quyết cũng như các hoạt động mang tính nghiệp vụ của khách hàng để có thể xác định rõ ràng yêu cầu chung của đề án, xem xét dự án có khả thi hay không.
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà NguyenVuong
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 18:43
avatar
avatar

Member

Theo các bạn khi có những thay đổii về tài chính đầu tư giữa xác định dự án và việc thực thi quá lớn thì ai là người phải chịu trách nhiệm. Và trong tổ chức dự án theo các bạn ai là người quan trọng nhất hay tất cả đều ngang nhau?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà XuanDao
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 19:16
avatar
avatar

Member

XuanDao wrote:Theo các bạn khi có những thay đổii về tài chính đầu tư giữa xác định dự án và việc thực thi quá lớn thì ai là người phải chịu trách nhiệm. Và trong tổ chức dự án theo các bạn ai là người quan trọng nhất hay tất cả đều ngang nhau?
Cảm ơn bạn đã dặt câu hỏi.Mình xin trả lời bạn như sau:
*Vấn đề chênh lệch tài chính giữa xác định dự án và thực thi là điều tất yếu.Người phải chịu trách nhiệm cho sự chênh lệch này là "Người Quản Lý Dự Án".Bởi vì người QLDA là người đưa ra mức chi phí dự kiến để thực hiện dự án,và cũng là người chịu trách nhiệm chính đối với dự án.
*Trong một tổ chức dự án:Người quan trọng nhất của 1 tổ chức dự án chính là người Quản Lý Dự Án,từ khâu kế hoạch dự án,xác lập tổ dự án...là người chịu trách nhiệm chính đối với dự án.
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà duc91
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 20:02
avatar
avatar

Member

duc91 wrote:
XuanDao wrote:Theo các bạn khi có những thay đổii về tài chính đầu tư giữa xác định dự án và việc thực thi quá lớn thì ai là người phải chịu trách nhiệm. Và trong tổ chức dự án theo các bạn ai là người quan trọng nhất hay tất cả đều ngang nhau?
Cảm ơn bạn đã dặt câu hỏi.Mình xin trả lời bạn như sau:
*Vấn đề chênh lệch tài chính giữa xác định dự án và thực thi là điều tất yếu.Người phải chịu trách nhiệm cho sự chênh lệch này là "Người Quản Lý Dự Án".Bởi vì người QLDA là người đưa ra mức chi phí dự kiến để thực hiện dự án,và cũng là người chịu trách nhiệm chính đối với dự án.
*Trong một tổ chức dự án:Người quan trọng nhất của 1 tổ chức dự án chính là người Quản Lý Dự Án,từ khâu kế hoạch dự án,xác lập tổ dự án...là người chịu trách nhiệm chính đối với dự án.
Mình xin bổ sung 1 chút:
Trách nhiệm của người quản lý dự án là:

Quản lý thời gian: Lập lịch, kiểm tra đối chiếu quá trình thực hiện dự án với lịch trình, điều chỉnh lịch trình khi cần thiết
Quản lý tài nguyên: xác định, phân bổ và điều phối tài nguyên
Quản lý sản phẩm: thêm, bớt các chức năng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
Quản lý rủi ro: xác định, phân tích rủi ro và đề xuất giải pháp khắc phục
Tổ chức cách làm việc
từ đó chúng ta có thể thấy rằng chình người quản lý dự án là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên và cũng là nguời rất quan trọng, nhưng cũng không thể phủ nhận trách nhiệm của các bộ phận khác
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà NguyenVuong
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 20:37
avatar
avatar

Member

MinhTuan wrote:Mình có câu hỏi cho nhóm bạn như sau: Một dự án thành công có sự đóng góp kho ông nhỏ của việc xác định mục đích và mục tiêu đúng đắn. Vậy làm cách nào, phương pháp gì để có để có thể phân tích xác định đúng mục đích và mục tiêu cần có của dự án.
Câu hỏi của bạn đã có nhiều bạn trả lời rồi nhưng minh xin bổ sung một ý kiến nhỏ:
Theo mình yếu tố con người là rất quan trọng trong việc xác định đúng mục đích và mục tiêu của dự án vì:
-Khách hàng là người nêu ra yêu cầu, phát biểu yêu cầu, hỗ trợ cho tổ dự án đủ thông tin để đảm bảo thành công
->Người quản lý dự án phải là người hiểu rõ được những yêu cầu đó của khách hàng, hiểu rõ về dự án từ đó xác định các mục đích và mục tiêu của dự án một cách đúng đắn
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Luuhuyen
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 20:52
avatar
avatar

Member

cho mình hỏi với: mục đích chính hay kết quả mà các bạn đạt được khi xác định dự án là gì ?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Hòa
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 21:03
avatar
avatar

Member

Ở phần 1. Xác định mục đích và mục tiêu dự án có đoạn "mỗi dự án CNTT cần phải cụ thể hoá các mục tiêu của mình cả về mặt định tính và định lượng". Vậy cho mình hỏi mặt định tính và định lượng của dự án CNTT là gì?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà NgocTrung
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 21:10
avatar
avatar

Member

Cho mình hỏi: Định nghĩa chu kỳ sống của dự án? Tiến trình hoạt động của dự án diễn ra như thế nào?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà XuanHanh
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 21:19
avatar
avatar

Member

theo các bạn để tổ chức dự án thành công, thì việc là quan trọng nhất?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà LuongThiNga
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 21:23
avatar
avatar

Member

cho mình hỏi: bạn hãy phân biệt mục đích và mục tiêu trong Bài tập của các bạn
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà LêHưởng
Trả lời nhanh
on 26/9/2011, 21:28
avatar
avatar

Member

omaichua wrote:Mình có 1 câu hỏi đặt ra cho các bạn như sau:
Mọi dự án đều cần hoàn thành theo đúng thời gian đề ra.Vậy các bạn sẽ đề ra những giải pháp gì để dự án của bạn không quá thời gian cho phép?
Có rất nhiều yếu tố để góp phần làm dự án thành công hay nói cách khác là đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian đề ra.
Theo mình nên làm tốt các bước:
+Xác định dự án( vd:thời gian thực hiện, thời gian kết thúc?)
+Lập kế hoạch và thực hiện dự án
+Quản lý, kiểm soát việc thực hiện dự án sao cho kịp tiến độ
+Hoàn thiện dự án đúng thời gian
Một dự án thành công cũng không thể thiếu được sự hỗ trợ của các công cụ phục vụ quản lý dự án.
Luôn có những tác động từ bên ngoài làm cản trở dự án nhưng nguời quản lý dự án sẽ có trách nhiệm khắc phục điều này đòi hỏi năng lực của người quản lý rất nhiều.
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Luuhuyen
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 11]

  © FMvi.vn

Go to page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum