TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go to page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Go downMessage [Page 1 of 9]

© FMvi.vn

on 28/9/2011, 23:10
avatar
avatar

Admin


Nhóm 1 - Quản lý dự án phần mềm (Chương 1)
Mọi người tải về tại đây nhé. - Hy vọng nhận được nhiều sự góp ý của các bạn.
Office 2010 :dl:
Office 2003 :dl:
PDF :dl:


Powerpoint


View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 28/9/2011, 23:34
avatar
avatar

Member

Mình xin có 1 câu hỏi như sau:
Trong bài của nhóm bạn có nhắc đến tính khả dụng của dự án. vậy các bạn cho biết tính khả dụng của dự án là gì? và những tiêu chí để đánh giá 1 dự án có tính khả dụng hay không?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà TheHung
Trả lời nhanh
on 28/9/2011, 23:40
avatar
avatar

Member

Mình xin có cau hỏi như sau:
Trong bài của bạn có nói: Dự án CNTT tuân thủ các nguyên tắc cảu 1 dự án nói chung. Vậy nguyên tắc của 1 dự án nói chung là gì?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà BuiLien
Trả lời nhanh
on 28/9/2011, 23:49
avatar
avatar

Member

Tiếp tục 1 câu hỏi:
Các bạn hãy định nghĩa: "Tính duy nhất của kết quả dự án".
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà TheHung
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 00:03
avatar
avatar

Admin

TheHung wrote:Mình xin có 1 câu hỏi như sau:
Trong bài của nhóm bạn có nhắc đến tính khả dụng của dự án. vậy các bạn cho biết tính khả dụng của dự án là gì? và những tiêu chí để đánh giá 1 dự án có tính khả dụng hay không?

Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi cho nhóm mình. Thay mặt nhóm mình xin trả lời câu hỏi đó như sau:

Tính khả thi về công nghệ và hệ thống
Đánh giá được dựa trên một thiết kế phác thảo các yêu cầu hệ thống về
Đầu vào, Quá trình, Đầu ra, Các trường, Chương trình và Thủ tục. Điều
này có thể được định lượng về khối lượng của dữ liệu, xu hướng, tần số
của việc cập nhật, vv để đánh giá liệu các hệ thống mới sẽ thực hiện đầy
đủ hay không. Tính khả thi về công nghệ được thực hiện để xác định xem
liệu công ty có khả năng, về phần mềm, phần cứng, nhân sự và chuyên môn,
để xử lý việc hoàn thành của dự án. Khi viết một báo cáo khả thi các
yếu tố sau đây cần được thực hiện để xem xét:
  • Một mô tả ngắn gọn của doanh nghiệp
  • Các phần của doanh nghiệp được kiểm tra
  • Các yếu tố con người và kinh tế
  • Các giải pháp có thể cho các vấn đề
Ở cấp độ này, mối quan tâm là việc đề nghị cả khả thi "kỹ thuật" và khả thi "hợp pháp (giả sử chi phí vừa phải

Khả thi về kinh tế

Phân tích kinh tế là phương pháp được sử dụng thường xuyên nhất để đánh giá hiệu quả của một hệ thống mới. Thường được gọi là phân tích chi phí/lợi ích,
thủ tục để xác định những lợi ích và tiết kiệm được dự kiến ​​từ một hệ thống ứng cử viên và so sánh chúng với chi phí. Nếu lợi ích lớn hơn chi phí, sau đó quyết định được thực hiện để thiết kế và thực hiện hệ thống. Một doanh nhân phải cân nhắc một cách chính xác chi phí so với lợi ích trước khi hành động.

Nghiên cứu chi phí dựa trên: quan trọng là phải xác định các yếu tố chi phí và lợi ích, mà có thể được phân loại như sau: 1. Chi phí phát triển;
2. Chi phí vận hành.
Đây là một phân tích của các chi phí phát sinh trong hệ thống và các lợi ích chế diểu ra khỏi hệ thống.

Dựa trên thời gian nghiên cứu: Đây là một phân tích về thời gian cần thiết để đạt được một lợi nhuận trên đầu tư. Giá trị tương lai của một dự án cũng là một yếu tố.

Khả thi về pháp lý
Xác định xem những cuộc xung đột của hệ thống này với các yêu cầu pháp lý, ví dụ như một hệ thống xử lý dữ liệu phải thực hiện theo quy định với Luật Bảo vệ dữ liệu địa phương.

Khả thi về vận hành
Khả thi vận hành là một đo lường xem một hệ thống được đề xuất giải quyết các vấn đề tốt như thế nào và tận dụng các cơ hội xác định trong định nghĩa phạm vi và cách nó đáp ứng các yêu cầu đã được xác định trong giai đoạn phân tích yêu cầu của phát triển hệ thống

Tiến độ khả thi (tính khả thi về lịch trình thực hiện)
Một dự án sẽ thất bại nếu nó mất quá lâu để được hoàn tất trước khi nó đem lại lợi ích (như mong muốn). Thông thường điều này có nghĩa là ước tính hệ thống sẽ mất bao lâu để phát triển, và nếu nó có thể được hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định bằng cách sử dụng một sốp hương pháp như thời gian hoàn vốn. Khả thi thời biểu là việc đo lường xem tiến độ dự án hợp lý như thế nào. Với chuyên môn kỹ thuật của chúng tôi, thời hạn dự án là hợp lý? Một số dự án được bắt đầu với thời hạn cụ thể. Bạn cần phải xác định xem thời hạn là bắt buộc hoặc mong muốn.

Khả thi văn hóa
Trong giai đoạn này, các lựa chọn thay thế của dự án được đánh giá về tác động của văn hóa địa phương và nói chung. Ví dụ, các yếu tố môi trường cần phải được xem xét và những yếu tố này để được nổi tiếng. Hơn nữa nền văn hóa riêng của một doanh nghiệp có thể xung đột với các kết quả của dự án.
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 00:12
avatar
avatar

Thư ký lớp

BuiLien wrote:Mình xin có cau hỏi như sau:
Trong bài của bạn có nói: Dự án CNTT tuân thủ các nguyên tắc cảu 1 dự án nói chung. Vậy nguyên tắc của 1 dự án nói chung là gì?
uhm. theo tớ nguyên tắc của 1 dự án nói chung là phải đảm bảo được các yếu tố như: được thực hiện bởi 1 tập thể, nhằm đạt được 1 kết quả dự kiến, trong 1 thời gian dự kiến, với 1 kinh phí dự kiến. Ngoài ra chúng ta cũng phải xác định được mục đích và mục tiêu của dự án
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ChangKi
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 00:15
avatar
avatar

Admin

BuiLien wrote:Mình xin có cau hỏi như sau:
Trong bài của bạn có nói: Dự án CNTT tuân thủ các nguyên tắc cảu 1 dự án nói chung. Vậy nguyên tắc của 1 dự án nói chung là gì?

Mình xin trả lời câu hỏi đó như sau:
-Tuân thủ các nguyên tắc của một dự án nói chung.
Như vậy một dự án là một tập hợp các công việc, được thực hiện bởi một tập thể, nhằm đạt được một kết quả dự kiến, trong một thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến.
Nói rõ thêm một chút.
Vì vậy để phân loại dự án người ta thường xét tới lĩnh vực mà mục đích dự án hướng tới.
Ví dụ như:
Dự án giao thông => các sự án sẽ đi vào giải quyết các bài toán liên quan đến giao thông như cầu đường, giảm tai nạn ....v.v
Dự án giáo dục => sẽ giải quyết các bài toán như phổ cập giáo dục cấp 3, xóa nạn mù chữ ...v.v

Vì là sự chia nhỏ để phân biệt các loại dự án nên nó thừa hưởng các đặc tính của 1 dự án cần có đó là:
-Công việc giải quyết
-Người thực hiện
-Thời gian thực hiện
-Kinh phí thực hện
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 00:18
avatar
avatar

Member

nhóm 1 cho mình hỏi nhé: trong slie của các bạn ở mục IV(kế hoạch quản lý dự án) và ở phần 4(cấu trúc quản lý dự án) có nói về "phân tích các rủi ro cho dự án" vậy bạn có thể nêu ra phương pháp hữu dụng nhất để TÌM và PHÂN TÍCH các rủi ro cho dự án giúp mình nhé(chỉ yêu cầu các bạn trong phạm vi dự án CNTT thôi và cho mình một vài ví dụ cụ thể nhé)
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThanhTrieu
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 00:20
avatar
avatar

Member

MinhTuan wrote:
BuiLien wrote:Mình xin có cau hỏi như sau:
Trong bài của bạn có nói: Dự án CNTT tuân thủ các nguyên tắc cảu 1 dự án nói chung. Vậy nguyên tắc của 1 dự án nói chung là gì?

Mình xin trả lời câu hỏi đó như sau:
-Tuân thủ các nguyên tắc của một dự án nói chung.
Như vậy một dự án là một tập hợp các công việc, được thực hiện bởi một tập thể, nhằm đạt được một kết quả dự kiến, trong một thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến.
Nói rõ thêm một chút.
Vì vậy để phân loại dự án người ta thường xét tới lĩnh vực mà mục đích dự án hướng tới.
Ví dụ như:
Dự án giao thông => các sự án sẽ đi vào giải quyết các bài toán liên quan đến giao thông như cầu đường, giảm tai nạn ....v.v
Dự án giáo dục => sẽ giải quyết các bài toán như phổ cập giáo dục cấp 3, xóa nạn mù chữ ...v.v

Vì là sự chia nhỏ để phân biệt các loại dự án nên nó thừa hưởng các đặc tính của 1 dự án cần có đó là:
-Công việc giải quyết
-Người thực hiện
-Thời gian thực hiện
-Kinh phí thực hện
bạn vẫn chưa trả lời được cái nguyên tác đó là gì ???
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà NguyenVuong
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 00:24
avatar
avatar

Member

mình có 1 câu hỏi : trong phần Quy trình lập kế hoạch quản lý dự án tại sao lại phải thực hiện lặp đi lặp lại các công việc như:

• Lập lịch thực hiện dự án
• Thực hiện các hoạt động theo lịch trình
• Theo dõi sự tiến triển của dự án, so sánh với lịch trình
• Đánh giá lại các tham số của dự án
• Lập lại lịch thực hiện dự án cho các tham số mới
• Thỏa thuận lại các ràng buộc và sản phẩm bàn giao của mỗi mốc thời gian
• Nếu có vấn đề nảy sinh thì xem xét lại các kĩ thuật khởi đầu đưa ra các biện pháp cần thiết
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà NguyenVuong
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 00:27
avatar
avatar

Admin

TheHung wrote:Tiếp tục 1 câu hỏi:
Các bạn hãy định nghĩa: "Tính duy nhất của kết quả dự án".

Câu hỏi của bạn khá hay, nó có liên quan 1 chút tới triết học và quan niệm duy vật.

Nếu chúng ta xét trong cùng 1 thời gian, cùng 1 công việc và do 2 người làm khác nhau và cùng cho ra sản phẩm. Nếu 2 sản phẩm đó giống hệt nhau thì nó vẫn là 2 vật riêng biêt. (Cùng 1 người làm thì chúng ta có duy nhất 1 vật thôi)

Quay trở lại với dự án: Cùng 1 đề tài, nhưng với mỗi cách quản lý khác nhau và thời gian + cách thực hiện khác nhau nên kết quả khác nhau.

Các bạn có thể hiểu rằng do quá trình thực hiện và thời gian khác nhau nên chúng ta có kết quả khác nhau. Còn nếu tất cả giống nhau thì ta chỉ có 1 kết quả (duy nhất)
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 00:28
avatar
avatar

Member

Trong học kỳ trước bạn và nhóm của bạn đã làm các bài tập lớn. Vì thế chắc chắn là các bạn sẽ phải có 1 cách quản lý "dự án bài tập lớn" của nhóm mình. Vậy bạn có thể chia sẻ phong cách quản lý "dự án bài tập lớn" của học kỳ trước là gì không? Và "dự án bài tập lớn" của nhóm bạn học kỳ này sẽ theo phong cách gì? Vẫn giống với hk trước hay là khác. Nếu khác thì khác ở điểm gì? Nêu ví dụ cụ thể.
Các chú từ từ chém nhá
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà First.blood
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 00:32
avatar
avatar

Admin

NguyenVuong wrote:
MinhTuan wrote:
BuiLien wrote:Mình xin có cau hỏi như sau:
Trong bài của bạn có nói: Dự án CNTT tuân thủ các nguyên tắc cảu 1 dự án nói chung. Vậy nguyên tắc của 1 dự án nói chung là gì?

Mình xin trả lời câu hỏi đó như sau:
-Tuân thủ các nguyên tắc của một dự án nói chung.
Như vậy một dự án là một tập hợp các công việc, được thực hiện bởi một tập thể, nhằm đạt được một kết quả dự kiến, trong một thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến.
Nói rõ thêm một chút.
Vì vậy để phân loại dự án người ta thường xét tới lĩnh vực mà mục đích dự án hướng tới.
Ví dụ như:
Dự án giao thông => các sự án sẽ đi vào giải quyết các bài toán liên quan đến giao thông như cầu đường, giảm tai nạn ....v.v
Dự án giáo dục => sẽ giải quyết các bài toán như phổ cập giáo dục cấp 3, xóa nạn mù chữ ...v.v

Vì là sự chia nhỏ để phân biệt các loại dự án nên nó thừa hưởng các đặc tính của 1 dự án cần có đó là:
-Công việc giải quyết
-Người thực hiện
-Thời gian thực hiện
-Kinh phí thực hện
bạn vẫn chưa trả lời được cái nguyên tác đó là gì ???

Đã trả lời đó rồi bạn, Dự án CNTT là 1 phần của dự án, cách gọi phân loại bạn có thể đọc bên trên. Vì là 1 dự án nên nó sẽ phải thỏa mãm các tiêu chí như sau:
Thời gian, Kinh phí, người thực hiện và công việc.
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 00:48
avatar
avatar

Admin

First.blood wrote:Trong học kỳ trước bạn và nhóm của bạn đã làm các bài tập lớn. Vì thế chắc chắn là các bạn sẽ phải có 1 cách quản lý "dự án bài tập lớn" của nhóm mình. Vậy bạn có thể chia sẻ phong cách quản lý "dự án bài tập lớn" của học kỳ trước là gì không? Và "dự án bài tập lớn" của nhóm bạn học kỳ này sẽ theo phong cách gì? Vẫn giống với hk trước hay là khác. Nếu khác thì khác ở điểm gì? Nêu ví dụ cụ thể.
Các chú từ từ chém nhá

Câu hỏi khá hay đó. Theo kỳ trước thì nhóm mình chắc là kiểu "Nước đến chân mới nhây" Môn nào gần hết hạn mới làm, chơi cái đã.

May mà vẫn qua, hạn chế thì các bạn phải tập trung + áp lực lớn vào các ngày cuối đó, kiến thức học được không được sâu.

Kỳ này rút kinh nghiệm. Áp dụng ngay quản lý tích cực.
Xác định yêu cầu giáo viên => chia các phần nhỏ ra cho các thành viên ( gia hạn làm trong thời gian nhất đinh) thỉnh thoảng kiểm tra tiến độ + chất lượng. Nếu hết thời gian đề ra mà thành viên đó chua xong (không làm được) thì sẽ chuyển sang cho thành viên khác cố gắng hoàn thành) Do gia hạn trước thời gian nên sẽ có thời gian để mọi người khác có thể bù vào phần trống đó. Do kiểm tra thường xuyên nên kiến thức các thành viên có kiến thức tốt hơn, Áp lục công việc giảm đi do ko thúc ép mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 12:05
avatar
avatar

Member

Cho mình hỏi
Trong slide của nhóm 1 đề cập đến các yếu tố là sức ép với quản lý dự án, vậy yếu tố nào gây áp lực lớn nhất với việc quản lý?tại sao??
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Nguyenthicuc
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 12:13
avatar
avatar

Member

Trong phần kết luận của các bạn có nói rằng: "Không có dự án nào hoàn hảo". Vậy phải chăng tất cả cá dự án đề ra đều không thể chắc chắn sẽ thành công?và nếu không chắc 100% thì chúng ta có thể tin tưởng các dự án này được bao nhiêu???
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Nguyenthicuc
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 12:24
avatar
avatar

Member

cho mình hỏi : Người quản lý dự án dựa vào yếu tố nào để định chi phí cho dự án ?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Đức Phúc
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 12:35
avatar
avatar

Thư ký lớp

Nguyenthicuc wrote:Cho mình hỏi
Trong slide của nhóm 1 đề cập đến các yếu tố là sức ép với quản lý dự án, vậy yếu tố nào gây áp lực lớn nhất với việc quản lý?tại sao??
cảm ơn câu hỏi của bạn nhé. Theo mình thì yếu tố tạo sức ép với quản lý dự án là yếu tố về nguồn nhân lực vì nguồn nhân lực là nguồn trực tiếp tham gia xây dựng dự án theo mục tiêu của tổ dự án đã được đề ra và việc làm hài lòng được đội ngũ nguồn nhân lực cũng là 1 vấn đề khá quan trọng để đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời gian và đúng yêu cầu
Nhưng ngoài ra yếu tố về kinh tế cũng là 1 sức ép khá lớn với quản lý dự án
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ChangKi
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 12:39
avatar
avatar

Member

nhóm 1 cho mình hỏi : tại sao các cậu nói " Vấn đề về con người thường là vấn đề ảnh hưởng tới sự thành bại của các dự án " ?
Giúp mình nhé
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Đức Phúc
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 12:43
avatar
avatar

Member

Dự án kéo dài thời gian hơn so với thời gian dự định, ngân sách của dự án đó tăng lên vượt mức ngân sách đã định. Vậy khi kết thúc dự án, dự án có được coi là thành công hay không? Tại sao?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà HueTin2
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 12:54
avatar
avatar

Member

Trong bài của các cậu có nói về các phong cách quản lý:
• Quản lý theo kiểu đối phó,
• Quản lý theo kiểu mất phương hướng,
• Quản lý theo kiểu nước đến chân mới nhảy,
• Quản lý chủ động, tích cực
Mình có câu hỏi như sau. Vậy theo các bạn phong cách nào mang lại nhiều hiệu quả nhất, phong cách nào mang lại hậu quả. Hãy phân tích điểm mạnh điểm yếu của từng phong cách quản lí đó. Thanks
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà XuanDao
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 13:01
avatar
avatar

Member

Giả sử bạn là một nhà quản lý dự án. Bạn đang cần tuyển nhân sự cho dự án của mình. Với những bạn trẻ (Siinh viên mới ra trường...), năng động, có năng lực nhưng chưa có kinh nghiệm, lại rất muốn chứng tỏ bản thân. Vậy bạn Có Tuyển họ không? Vì sao?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà XuanDao
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 13:05
avatar
avatar

Member

HaHue wrote:Dự án kéo dài thời gian hơn so với thời gian dự định, ngân sách của dự án đó tăng lên vượt mức ngân sách đã định. Vậy khi kết thúc dự án, dự án có được coi là thành công hay không? Tại sao?
Thank câu hỏi của Huệ: Khi mà dự án kéo dài hơn so với dự kiến và ngân sách của dự án đó tăng vượt mức ngân sách quy định thì dự án đó không thể coi là thành công được. Tại vì dự án chỉ có thể thành công khi nó đáp ứng được các yêu cầu sau:
+ Đáp ứng được các mục tiêu ban đầu đề ra
+Hoàn thành trước thời hạn
+Không vượt quá ngân sách cho phép
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà NguyenHa
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 13:08
avatar
avatar

Member

Mình có câu hỏi nữa muôn các bạn giải đáp giùm: Trong slie của bạn ở phần III (các nguyên lý chung của phương pháp luận quản lý dự án QLDA) có ý nhỏ là: "Hướng kết quả không hướng nhiệm vụ" thật sự mình chưa hiểu lắm về ý này, vì theo mình được biết KẾT QUẢ của dự án là chuỗi các quá trình giải quyết triệt để các nhiệm vụ để ra cho dự án, nếu không hướng đến một chút nào cho nhiệm vụ thì làm thế nào xác định được kết quả. Các bạn có thể lấy ví dụ chứng minh giúp mình cái ý lập luận của nhóm bạn nhé.
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThanhTrieu
Trả lời nhanh
on 29/9/2011, 13:13
avatar
avatar

Thư ký lớp

Đức Phúc wrote:nhóm 1 cho mình hỏi : tại sao các cậu nói " Vấn đề về con người thường là vấn đề ảnh hưởng tới sự thành bại của các dự án " ?
Giúp mình nhé
ở đây phải nói vấn đề con người bao gồm: khách hàng, nguồn lực, đội ngũ nhân sự, người quản lý dự án, và ngay cả nhà tài trợ. Và các thành phần là những thành phần không thể thiếu được trong 1 dự án vì vậy theo mình nghĩ con người ảnh hưởng tới sự thành bại của dự án. Ngoài ra chính con người là người đề ra mục đích và mục tiêu của dự án và chính họ cũng là người thực thi dự án.Chỉ khác là vai trò của họ là khác nhau ở từng khía cạnh thui. thks câu hỏi của bạn nhé
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ChangKi
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 9]

  © FMvi.vn

Go to page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum