TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 5/10/2011, 21:44
avatar
avatar

Admin

Mấy bạn lớp mình pro, hè đi sửa máy đâu rùi, giúp mình cái nào. cài Visual 2010 Untimate mà toàn lỗi này TFS Object Model (x86).
Vẫn đĩa đấy, trước cài mấy lần ko sao. Bi giờ lại bị như vậy, không biết sao nữa. có ai giúp mình với.


File Erro Log:
Code:

[10/05/11,21:07:30] TFS Object Model (x86): [2] Error: Installation failed for component TFS Object Model (x86). MSI returned error code 1603
[10/05/11,21:07:33] VS70pgui: [2] DepCheck indicates TFS Object Model (x86) is not installed.
[10/05/11,21:07:33] VS70pgui: [2] DepCheck indicates .NET Framework 4 Multi-Targeting Pack was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:33] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate - ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:33] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Web Deployment Tool (x86) was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:33] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 - Visual Studio 2010 Tools was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:33] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:34] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:34] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight 3 SDK was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:34] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86) was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:34] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Office Developer Tools (x86) was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:34] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Dotfuscator Software Services - Community Edition was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:34] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Crystal Reports templates for Visual Studio 2010 was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:34] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:34] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Visual Studio 2010 Tools for SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:34] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:35] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Services for ADO.NET v2.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:35] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Services v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:35] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework SDK v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:35] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Performance Collection Tools (x86) was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:35] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Publishing Wizard 1.4 was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:35] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server System CLR Types was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:35] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Objects was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:35] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Framework was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:36] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Project was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:36] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Transact-SQL Language Service was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:36] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SharePoint Developer Tools was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:36] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 ADO.NET Entity Framework Tools was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:07:36] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Help Viewer 1.0 x86 was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:27] TFS Object Model (x86): [2] Error: Installation failed for component TFS Object Model (x86). MSI returned error code 1603
[10/05/11,21:23:30] VS70pgui: [2] DepCheck indicates TFS Object Model (x86) is not installed.
[10/05/11,21:23:30] VS70pgui: [2] DepCheck indicates .NET Framework 4 Multi-Targeting Pack was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:31] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate - ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:31] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Web Deployment Tool (x86) was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:31] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 - Visual Studio 2010 Tools was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:31] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:31] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:31] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight 3 SDK was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:31] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86) was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:31] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Office Developer Tools (x86) was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:31] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Dotfuscator Software Services - Community Edition was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:32] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Crystal Reports templates for Visual Studio 2010 was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:32] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:32] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Visual Studio 2010 Tools for SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:32] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:32] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Services for ADO.NET v2.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:32] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Services v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:32] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework SDK v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:33] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Performance Collection Tools (x86) was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:33] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Publishing Wizard 1.4 was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:33] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server System CLR Types was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:33] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Objects was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:33] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Framework was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:33] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Project was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:33] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Transact-SQL Language Service was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:34] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SharePoint Developer Tools was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:34] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 ADO.NET Entity Framework Tools was not attempted to be installed.
[10/05/11,21:23:34] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Help Viewer 1.0 x86 was not attempted to be installed.
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 5/10/2011, 21:46
avatar
avatar

Thư ký nhóm

Đĩa hỏng rồi... win lỗi nữa..cài win + cài visua 80k
View user profile http://me.zing.vn/h/tiendat0908

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà TienDat
Trả lời nhanh
on 5/10/2011, 21:47
avatar
avatar

Member

Đục nhau, dùng winmount đi con trai
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà cauchubau91
Trả lời nhanh
on 5/10/2011, 21:49
avatar
avatar

Member

TienDat wrote:Đĩa hỏng rồi... win lỗi nữa..cài win + cài visua 80k
hay lắm đúng chất nhân viên =))
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà duc91
Trả lời nhanh
on 5/10/2011, 21:51
avatar
avatar

V.I.P

cài lại win + visual lấy rẻ 75k =))
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà TaiChat
Trả lời nhanh
on 5/10/2011, 21:55
avatar
avatar

Nhóm trưởng

thằng đạt nguy hiểm vãi triều
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ManhCuong
Trả lời nhanh
on 5/10/2011, 22:04
avatar
avatar

Admin

TienDat wrote:Đĩa hỏng rồi... win lỗi nữa..cài win + cài visua 80k

Đĩa bình thường, vẫn cài máy khác ầm ầm. Bác nào nguy hiểm nào. Thể hiện đi.
Không cho cài lại win, chỉ cần cài visual 2010 Untimate. >> trả 100K luôn

View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 5/10/2011, 22:14
avatar
avatar

AdminBác nào cứ làm được đi, có 100K liền Nhưng ko cài lại win nhé. Dính phải mấy vụ này, khó ah nha
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 5/10/2011, 22:46
avatar
avatar

Member

Đập mẹ máy đê. Mua cái mới + phần mềm visua bản quyền sau đó thuê 1 thằng ITcủa microsoft về cài cho tổng cộng chắc hết 3k$ là cùng :gach:
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà First.blood
Trả lời nhanh
on 6/10/2011, 01:08
avatar
avatar

Thư ký nhóm

MinhTuan wrote:
TienDat wrote:Đĩa hỏng rồi... win lỗi nữa..cài win + cài visua 80k

Đĩa bình thường, vẫn cài máy khác ầm ầm. Bác nào nguy hiểm nào. Thể hiện đi.
Không cho cài lại win, chỉ cần cài visual 2010 Untimate. >> trả 100K luôn

Đĩa hỏng rồi,kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề đây,a biết j mà nói.biết thì cần gì hỏi mọi người.nguy hiểm quá..
Đậm chất nguy hiểm của HIỂN
View user profile http://me.zing.vn/h/tiendat0908

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà TienDat
Trả lời nhanh
on 6/10/2011, 01:16
avatar
avatar

Thư ký nhóm

đem máy lên lớp đi.giải quyết lun
View user profile http://me.zing.vn/h/tiendat0908

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà TienDat
Trả lời nhanh
on 9/10/2011, 08:05
avatar
avatar

Member

cai nay la do loi he thong cua win : cai lai win cai la ok
minh cung bi the nay roi
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà quangquy12
Trả lời nhanh
on 9/10/2011, 08:20
avatar
avatar

Admin

quangquy12 wrote:cai nay la do loi he thong cua win : cai lai win cai la ok
minh cung bi the nay roi
không cần cài lại win mới OK, chứ cài lại win thì vứt đê
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 9/10/2011, 14:14
avatar
avatar

Member

con 1 li do nua
o dia quang cua ban co van de
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà quangquy12
Trả lời nhanh
on 9/10/2011, 14:17
avatar
avatar

Member

bạn kiểm tra xem cai netframwork 4.0 của bạn có bị lỗi không
tớ thây lỗi này chắc là do cái đấy
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà quangquy12
Trả lời nhanh
on 9/10/2011, 17:21
avatar
avatar

Admin

quangquy12 wrote:bạn kiểm tra xem cai netframwork 4.0 của bạn có bị lỗi không
tớ thây lỗi này chắc là do cái đấy

Nếu bạn sửa chắc dc 100K roài
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum