TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 1/11/2011, 19:59
avatar
avatar

Member

Đây là 2 Flie XML và XSLT hôm trước thực hành xin của cô giáo mọi người tham khảo nhá...Ai không muốn copy code mà lấy luôn file thì buzz yahoo mình
XML:
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<quanlymuontra>
  <sach masach="A010">
    <tensach class="ccc">Ngôn ngữ lập trình C</tensach>
    <tentacgia class="ccc">Quách Tuấn Ngọc</tentacgia>
    <soluong class="ccc">10000</soluong>
    <ngayxuatban class="ccc">1998-12-01</ngayxuatban>
    <sotrang class="ccc">300</sotrang>
    <nhaxb class="ccc">Giáo dục</nhaxb>
  </sach>
  <sach masach="A011">
    <tensach>Lập trình hướng đối tượng với Java</tensach>
    <tentacgia>Quách Tuấn Ngọc</tentacgia>
    <soluong>10000</soluong>
    <ngayxuatban>2000-11-11</ngayxuatban>
    <sotrang>500</sotrang>
    <nhaxb>Khoa học kỹ thuật</nhaxb>
  </sach>
  <sach masach="A012">
    <tensach>Công nghệ XML</tensach>
    <tentacgia>Chưa rõ</tentacgia>
    <soluong>20000</soluong>
    <ngayxuatban>2011-12-01</ngayxuatban>
    <sotrang>200</sotrang>
    <nhaxb>Giáo dục</nhaxb>
  </sach>
  <docgia madocgia="D011">
    <hoten>Nguyễn Minh Triết</hoten>
  </docgia>
  <docgia madocgia="D012">
    <hoten>Nguyễn Hoàng Minh</hoten>
  </docgia>
  <docgia madocgia="D013">
    <hoten>Hoàng Minh Hải</hoten>
  </docgia>
  <docgiamuon madocgia="D013" masach="A012">
    <ngaymuon>2010-10-19</ngaymuon>
    <soluong>10</soluong>
    <ngayhentra>2011-10-19</ngayhentra>
  </docgiamuon>
  <docgiamuon madocgia="D011" masach="A010">
    <ngaymuon>2010-10-19</ngaymuon>
    <soluong>40</soluong>
    <ngayhentra>2011-10-19</ngayhentra>
  </docgiamuon>
  <docgiamuon madocgia="D012" masach="A010">
    <ngaymuon>2010-10-19</ngaymuon>
    <soluong>20</soluong>
    <ngayhentra>2011-10-19</ngayhentra>
  </docgiamuon>
  <docgiamuon madocgia="D012" masach="A012">
    <ngaymuon>2010-10-19</ngaymuon>
    <soluong>50</soluong>
    <ngayhentra>2011-10-19</ngayhentra>
  </docgiamuon>
  <docgiamuon madocgia="D011" masach="A010">
    <ngaymuon>2010-10-19</ngaymuon>
    <soluong>50</soluong>
    <ngayhentra>2011-10-19</ngayhentra>
  </docgiamuon>
</quanlymuontra>
XSLT:
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
>
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head>
      </head>
      <body>
        <center>
        <xsl:text>kết xuất dữ liệu dùng xslt</xsl:text>
        <h2>thông tin về sách trong thư viện</h2>
        </center>
        <table border="1">
          <tr>
            <td>STT</td>
            <td>Mã sách</td>
            <td>Tên sách</td>
            <td>Họ tên tác giả</td>
            <td>Số lượng</td>
            <td>Số trang</td>
            <td>Ngày xuất bản</td>
            <td>NHà xuất bản</td>
          </tr>
          <xsl:apply-templates select="quanlymuontra/sach"/>
        </table>
        <center>
        <h2> Thông tin về độc giả</h2>
        <table border="1">
          <tr>
            <td align="center">STT</td>
            <td align="center">Mã độc giả</td>
            <td align="center">Họ tên</td>
          </tr>
          <xsl:apply-templates select="quanlymuontra/docgia"/>
        </table>
       
        <h2> Thông tin mượn sách</h2>
        <table border="1">
          <tr>
            <td align="center">STT</td>
            <td align="center">Mã độc giả</td>
            <td align="center">Mã sách</td>
            <td align="center">Ngày mượn</td>
            <td align="center">Số lượng</td>
            <td align="center">Ngày hẹn trả</td>
          </tr>
          <xsl:apply-templates select="quanlymuontra/docgiamuon"/>
        </table>
        </center>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="sach">
    <tr>
      <td><xsl:value-of select="position()"/></td>
      <td>
        <xsl:value-of select="@masach"/>
      </td>
      <td><xsl:value-of select="tensach"/></td>
      <td><xsl:value-of select="tentacgia"/></td>
      <td>
        <xsl:value-of select="soluong"/>
      </td>
      <td>
        <xsl:value-of select="sotrang"/>
      </td>
      <td>
        <xsl:value-of select="ngayxuatban"/>
      </td>
      <td>
        <xsl:value-of select="nhaxb"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
 
 
 
  <xsl:template match="docgia">
    <tr>
      <td>
        <xsl:value-of select="position()"/>
      </td>
      <td>
        <xsl:value-of select="@madocgia"/>
      </td>
      <td>
        <xsl:value-of select="hoten"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="docgiamuon">
    <tr>
      <td>
        <xsl:value-of select="position()"/>
      </td>
      <td>
        <xsl:value-of select="@madocgia"/>
      </td>
      <td>
        <xsl:value-of select="@masach"/>
      </td>
      <td>
        <xsl:value-of select="ngaymuon"/>
      </td>
      <td>
        <xsl:value-of select="soluong"/>
      </td>
      <td>
        <xsl:value-of select="ngayhentra"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà HoangCuong
Trả lời nhanh
on 1/11/2011, 20:02
avatar
avatar

Member

Mọi người click vào dấu + để hiện code nhá. Tại 2 cái file có 3kb nên không up
Kiểu này gõ lại tốt hơn
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà HoangCuong
Trả lời nhanh
on 1/11/2011, 21:53
avatar
avatar

Member

Cảm ơn ! lâu lắm oy t mới đánh từ này hihi
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Đức Phúc
Trả lời nhanh
on 1/11/2011, 22:18
avatar
avatar

Member

Đánh làm gì nhấn nút đi
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà HoangCuong
Trả lời nhanh
on 1/11/2011, 23:53

Nhóm trưởng

Làm gì có nút nào là nút cám ơn nhỉ?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà huynh123
Trả lời nhanh
on 3/11/2011, 00:53
avatar
avatar

Member

Thank cậu nhé..
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà HueTin2
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum