TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 3/9/2012, 12:29
avatar
avatar

Admin

Code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<!-- saved from url=(0033)http://buzz.com.vn/bz/pichome.htm -->

<!-- saved from url=(0037)http://mitdot.net/4rum/pic/member.htm --><HTML><HEAD>

<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">

<META http-equiv=Content-Language content=en-us>

<META content="MSHTML 6.00.2900.3199" name=GENERATOR></HEAD>

<BODY>

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=935 align=center border=0>

  <TBODY>

  <TR>

    <TD>

      <DIV id=demo style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 935px; HEIGHT: 110px">

      <TABLE cellPadding=0 align=left bgColor=#ffffff border=0 cellspace="0">        <TBODY>

        <TR>

          <TD id=demo1 vAlign=top width=135>

            <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 align=center bgColor=#c4c4c4

            border=0>

              <TBODY>

              <TR vAlign=top bgColor=#ffffff>

                <TD align=middle>

                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

                    <TBODY>                    <TR>

                      <TD align=middle><IMG height=100 alt=""

                        src="http://ne7.upanh.com/b3.s5.d4/871348e7a7d6ddf936a1c5805450d025_36816947.0042.jpg" width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

                    <TBODY>
                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://ne6.upanh.com/b1.s5.d4/2de3cc7ea4d2591bb0dcc43494b0a8e1_37184986.ongvip.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>

                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

                    <TBODY>
                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://ne1.upanh.com/b1.s1.d3/8014859ca35127d3a3a7388192d2883b_36817011.hinhanh0018.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>

                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
                    <TBODY>

                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/image010.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>

                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
                    <TBODY>

                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/anh10.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>

                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
                    <TBODY>
                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://dc348.4shared.com/img/ueXRYi4d/0.8694836012511324/haha___.JPG"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>

                <TD align=middle>

                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
                    <TBODY>
                    <TR>

                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://dc348.4shared.com/img/veeHID1p/0.49520929965617766/anh_dep__5_.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
                    <TBODY>
                    <TR>

                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://ne5.upanh.com/b5.s13.d1/f7378b1236283594245ef5676c698439_36817035.hinhanh0084.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

                    <TBODY>
                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://ne9.upanh.com/b5.s5.d1/b3f59b816d85448464aec90f9739bc6a_36817089.quyensu8.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

                    <TBODY>

                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://ne2.upanh.com/b3.s20.d1/33505617ee6ac2cd0ba3a6baa9ee9c40_36817092.quyenxu4.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>

                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
                    <TBODY>
                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/copy2o10.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>

                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

                    <TBODY>

                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/a_nh0011.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
                    <TBODY>

                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/hanh_a10.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>

                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
                    <TBODY>
                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://a.imageshack.us/img62/1716/ap201008290333451041.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>

                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
                    <TBODY>
                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>

                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
                    <TBODY>
                    <TR>

                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFDytZ03iMJx26yugTTE08DbqRkwFp5S2w4a5E9lSeW4Vmsu1n7A"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
                    <TBODY>

                    <TR>

                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/1-4910.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

                    <TBODY>
                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://seablogs.zenfs.com/u/tptMT.WCQxQ.aiUzciNW9Ilw/photo/ap_20110305044238765.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>

                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
                    <TBODY>

                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/12808810.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>

                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
                    <TBODY>
                    <TR>

                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSK_lk_ckmQE_xqq-xgXeA8juL__cfPKrbkAs7YFHTRcbajOZoO"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

                    <TBODY>

                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://upanh.tv/images/51965823196519820551.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
                <TD align=middle>
                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

                    <TBODY>
                    <TR>
                      <TD align=middle><IMG height=100
                        src="http://upanh.tv/images/83195269347381729067.jpg"  width=100
                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>


 <TD align=middle>

                  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

                    <TBODY>

                    <TR>

                      <TD align=middle><IMG height=100

                        src="http://farm3.static.flickr.com/2098/2317449171_18a192dae5.jpg"  width=100

                    border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>

             

                <TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>          <TD id=demo2 vAlign=top

    width=20> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>

<SCRIPT>

var speed=15;
demo2.innerHTML=demo1.innerHTML;
function Marquee(){
  if(demo2.offsetWidth-demo.scrollLeft<=0)
      demo.scrollLeft-=demo1.offsetWidth;
  else{
      demo.scrollLeft++;
}
}
  var MyMar=setInterval(Marquee,speed)
  demo.onmouseover=function() {clearInterval(MyMar)}
  demo.onmouseout=function() {MyMar=setInterval(Marquee,speed)}
</SCRIPT>
</BODY></HTML>
 
</html>
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum