TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 27/6/2010, 20:49
avatar
avatar

Admin


Công cụ Warp đóng vai trò chính trong việc làm nên hiệu ứng khói lồng vào trong một hộp sọ. Kỹ thuật này cũng đạt hiệu quả tốt với nước và mây.

 

PHẦN 1: GHÉP HÌNH

Bước 1: Mở hình chàng trai đang phà khói thuốc (tạm gọi là smoker).

 

Bước 2: Mở tiếp hình hộp sọ (tạm gọi là Skull).

 

Bước 3: Dùng công cụ Pen , chọn ký hiệu Paths trên thanh Options, sau đó vẽ path theo hình sọ người.

 

Bước 4: Chọn bảng Paths, xuất đường vẽ path thành vùng chọn bằng nhấn ký hiệu và chọn Make Selection…
- Chọn bảng Layers, giờ ta đã có một vùng chọn hình sọ người.

 

 

Bước 5: Nhấn Ctrl+J để sao chép hình trong vùng chọn ra một lớp mới, có tên là Layer 1.

 

Bước 6: Dùng công cụ Clone Stamp làm sạch vài chỗ trên hình sọ, như hình 2.

 

Bước 7: Chọn menu Image > Adjustments > Levels, chỉnh cho hình sọ đậm lại.

 

Bước 8: Chọn công cụ Move , kéo lớp hình sọ qua hình smoker. Vào menu Edit > Free Transform (Ctrl+T), thu nhỏ và xoay hình sọ qua phải như hình minh họa và nhấn phím Enter. Như vậy, phần ghép hình sọ đã xong.

 


PHẦN 2: GHÉP KHÓI THUỐC

Bước 1: Mở hình khói thuốc (tạm gọi là Smoke 1) như dưới.

 

Bước 2: Dùng công cụ Polygonal Lasso , vẽ và cắt phần hình khói thuốc.

 

Bước 3: Nhấn Ctrl+C để sao chép phần hình khói trong vùng chọn, chọn hình smoker, nhấn Ctrl+V để dán hình khói vừa sao chép. Lớp Layer 2 sẽ chứa phần hình khói thuốc đó. Bạn định chế độ hòa trộn cho lớp này là Screen.

 

Bước 4: Để không thấy đường biên của hình khói thuốc trên lớp Layer 2, ta dùng công cụ Burn , đặt Exposure = 100%, tô lên các cạnh biên của hình khói thuốc.

 

 

Bước 5: Tăng độ tương phản cho hình khói thuốc bằng cách vào menu Image > Adjustments > Levels…

 

Bước 6: Chọn menu Edit > Free Transform (Ctrl+T), thu nhỏ và xoay hình sọ theo các thông số dưới đây:

 

Bước 7: Chọn lớp Layer 1 (lớp hình sọ), vào menu Image > Adjustments > Desaturate để chuyển sang hình đen trắng.

Bước 8: Vào menu Filter > Stylize > Glowing Edges để có các đường biên màu trắng.

 

Bước 9: Vào menu Filter > Blur > Gaussian Blur…, đặt Radius = 2.1 pixels

Bước 10: Mở hình khói thuốc (tạm gọi là Smoke 2) như dưới, rồi vào menu Image > Adjustments > Invert để đảo màu trắng thành đen, hoặc màu đen thành trắng.

 

Bước 11: Nhấn Ctrl+A để chọn hết hình, nhấn Ctrl+C để sao chép hình khói trong vùng chọn, rồi chọn hình Smoker và nhấn Ctrl+V để dán hình khói vừa sao chép. Lớp Layer 3 chứa phần hình khói thuốc; bạn định chế độ hòa trộn cho lớp này là Screen.

Để quản lý và chọn lớp dễ hơn, ta nên đặt tên cho lớp này là Khoi_thuoc 01.

 

Bước 12: Chọn công cụ Dodge , đặt Exposure = 18%, đánh sáng làn khói bên phải hình vài lần (theo đường đỏ). Sau đó vào menu Layer > Duplicate layer.

 

Bước 13:  Vào menu Edit > Free Transform, thu nhỏ hình. Tiếp đó chọn Edit > Transform > Warp và chỉnh dời các nút lưới của Warp như hình minh họa. Chỉnh xong, nhấn Enter, rồi xóa đi các chi tiết thừa (xem bước 14).

 

 

Bước 14: Xóa các chi tiết thừa:
* Cách 1: Dùng công cụ Burn , đặt Exposure = 38%, tô lên viền trắng chỗ hốc mắt bên phải cho chìm đi một chút những chỗ nét mờ, với mục đích là muốn có nét chỗ đó.
* Cách 2: Tạo lớp mặt nạ, chọn công cụ Brush , nhấn phím D, nhấn tiếp phím X để có màu Foreground là màu đen , tô vẽ lên các chi tiết thừa. Các bạn nên chọn cách này để dễ phục hồi lại ảnh đã bị xóa.
* Cách 3: Dùng công cụ Eraser và tô xóa các chi tiết thừa.

 
Bước 15: Nhấn Ctrl+J để sao chép lớp Khoi_thuoc 01 thành lớp mới, rồi đổi tên lớp vừa sao chép là Khoi_thuoc 02.
Chọn menu Edit > Free Transform, dời, thu nhỏ và xoay hình như hình minh họa. Ngay sau đó, bạn chọn Edit > Transform > Warp và chỉnh dời các nút lưới của Warp như hình minh họa. Xong, nhấn Enter và xóa đi các chi tiết thừa (xem bước 14).
 

 
Bước 16: Để dễ quản lý các lớp khói thuốc, bạn nên nhóm các lớp vào thư mục nhóm, nhấn giữ phím Ctrl và chọn các lớp khói: Layer 2, Khoi_thuoc 01, Khoi_thuoc 02.
Tiếp theo, bạn nhấn Ctrl+G để nhóm các lớp vào thư mục nhóm tên Group 1, đổi tên thư mục nhóm là Khoi thuoc và đổi tên lớp Layer 2 thành Khoi_thuoc.
 

Bước 17: Chọn lại lớp Khoi_thuoc 02, nhấn Ctrl+J để sao chép lớp Khoi_thuoc 02 thành lớp mới, rồi đổi tên lớp vừa sao chép là Khoi_thuoc 03.
 Chọn menu Edit > Free Transform. Dời, thu nhỏ và xoay hình như hình minh họa, tiếp đó chọn Edit > Transform > Warp và chỉnh dời các nút lưới của Warp như hình minh họa. Xong, nhấn Enter và xóa đi các chi tiết thừa (xem bước 14).

 

Bước 18: Nhấn Ctrl+J để sao chép lớp Khoi_thuoc 03 thành lớp mới, đổi tên lớp vừa sao chép là Khoi_thuoc 04.
 Chọn menu Edit > Transform > Flip Horizontal, rồi chọn lại Edit > Free Transform. Dời, thu nhỏ và xoay hình như hình minh họa. Kế đó chọn Edit > Transform > Warp và chỉnh dời các nút lưới của Warp như hình minh họa, rồi nhấn Enter. Xóa đi các chi tiết thừa (xem bước 14).

Bước 19: Mở hình khói thuốc (Smoke 3) như dưới, vào menu Image > Adjustments > Desaturate (Shift+Ctrl+U) để chuyển ảnh màu thành ảnh đen trắng.

 

Bước 20: Nhấn Ctrl+A để chọn hết hình, nhấn Ctrl+C để sao chép hình khói trong vùng chọn, chọn hình “Smoker", nhấn Ctrl+V để dán hình khói vừa sao chép. Lớp Layer 2 chứa phần hình khói thuốc. Định chế độ hòa trộn cho lớp này là Screen và đổi tên lớp này thành Khoi_thuoc 05.

 

Bước 21: Vào menu Edit > Free Transform, dời, thu nhỏ và xoay hình như hình minh họa. Tiếp đó vào Edit > Transform > Warp và chỉnh dời các nút lưới của Warp như hình minh họa, rồi nhấn Enter. Xóa đi các chi tiết thừa (xem bước 14 trong [You must be registered and logged in to see this link.]).

 

Bước 22: Nhấn Ctrl+J để sao chép lớp Khoi_thuoc 05 thành lớp mới, và đổi tên lớp vừa sao chép là Khoi_thuoc 06.
Vào menu Edit > Transform > Flip Horizontal, rồi chọn lại Edit > Free Transform. Dời, thu nhỏ và xoay hình như hình minh họa. Kế đó vào Edit > Transform > Warp và chỉnh dời các nút lưới của Warp như hình minh họa. Xong, nhấn Enter và xóa đi các chi tiết thừa (xem bước 14).

 

 

Bước 23: Mở hình khói thuốc (Smoke 4) như dưới, dùng công cụ Polygonal Lasso vẽ cắt phần hình khói thuốc. Nhấn Ctrl+C để sao chép phần hình khói trong vùng chọn, chọn hình Smoker và nhấn Ctrl+V để dán hình khói vừa sao chép. Lớp Layer 2 chứa phần hình khói thuốc đó, định chế độ hòa trộn cho lớp này là Screen và đổi tên lớp thành Khoi_thuoc 07.

 

Bước 24: Vào lại Edit > Free Transform, dời, thu nhỏ và xoay hình như hình minh họa. Vào tiếp  Edit > Transform > Warp và chỉnh dời các nút lưới của Warp như hình minh họa, nhấn Enter và xóa đi các chi tiết thừa (xem bước 14).

 

Bước 25: Mở hình Smoke 4, nhấn Ctrl+A để chọn hết hình, nhấn Ctrl+C để sao chép hình khói trong vùng chọn. Chọn tiếp hình Smoker, nhấn Ctrl+V để dán hình khói vừa sao chép. Lớp Layer 2 chứa phần hình khói thuốc, định chế độ hòa trộn cho lớp này là Screen và đổi tên lớp thành Khoi_thuoc 08.

 

Bước 26: Vào lại Edit > Free Transform, dời, thu nhỏ và xoay hình. Vào Edit > Transform > Warp và chỉnh dời các nút lưới của Warp, rồi nhấn Enter và xóa đi các chi tiết thừa (xem bước 14).

Với các phần khói còn lại cho phần trên đầu, bạn tìm khói thuốc, rồi cắt dán phần khói như các bước trên. Sau đó xem lại công việc của mình, chỉnh sửa các làn khói thuốc cho hợp lý và đẹp hơn.

Bước 27: Chọn tất cả các lớp khói và lớp hình sọ, sau đó vào menu Layer > Merge Layers (Ctrl+E) để gộp chung lại các lớp còn lại thành một lớp duy nhất.

(còn tiếp)PHẦN 3: THAY ĐỔI MÀU SẮC

Bước 28: Chọn lớp Background và thực hiện các bước sau:
- Chọn menu Layer > New Adjustment Layer > Curves… > OK và chỉnh tăng sáng. Sau đó tô màu đen lên lớp mặt nạ của Curves. Dùng công cụ Brush, chọn màu Foreground là màu đen và tô lên vùng da mặt, tay để làm  lộ phần da mặt, tay,…

 

- Chọn menu Layer > New Adjustment Layer > Levels… > OK để tăng sáng cho lớp Background. Có thể nhập các thông số như hình minh họa.

 

Bước 29: Chọn lớp hình khói (khoi thuoc copy), chọn menu Layer > New Adjustment Layer > Gradient map > OK để thay đổi màu cho lạ mắt. Kế đó nhấn vào ô Gradient Editor để soạn màu tô.

 

- Nhấn vào biểu tượng bên trái, nhấn vào ô Color, nhập giá trị màu #003949 nhấn OK.

 
- Nhấn vào biểu tượngbên phải, nhấn vào ô Color, nhập giá trị màu #fdfea3 và nhấn OK.
 

- Định chế độ hòa trộn màu là Color.

 

- Cuối cùng, chọn lớp mặt nạ của lớp Gradient Map 1, dùng công cụ Brush, chọn màu Foreground là màu đen, Opacity = 20% và tô lên vùng da mặt, tay… cho đến khi vừa ý thì ngưng.


Bước 30: Tạo lớp mới, tô màu cho lớp này với màu tô # 254e4a, chọn menu Image > Adjustments > Hue/Saturaton… > đánh dấu chọn Colorize > nhập các thông số như hình minh họa và nhấn OK. Định chế độ hòa trộn cho lớp này là Soft Light.

 

Kết quả cuối cùng

 

Công cụ Wrap uốn cong các làn khói, làm ra tác phẩm tuyệt vời!

 

 

 

 

 
 

 
 

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum