TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 19/7/2010, 23:04
avatar
avatar

Admin

Bạn mua một đĩa CD phần mềm về, chép vào đĩa cứng, và thật là
ngạc
nhiên khi thấy dung lượng chép ra lên đến hàng megabyte. Một CD chỉ 700
MB mà chứa được đến một vài gigabyte? Họ đã làm điều ấy như thế nào?Bạn mua một đĩa CD Office 2003 về sử dụng cho việc cài đặt chương trình.Sau
khi copy vào ổ cứng, bạn nhận thấy dung lượng lên tới... 1,5 GB. Vậy
người ta đã làm thế nào để ghi được dung lượng này vào 1 đĩa CD?Bài viết này xin chia sẻ kinh nghiệm thực hiện như sau:Trước hết, bạn cần chuẩn bị phần mềm CDImage GUI. Copy bộ cài
Office2003, OfficeXP, Vietkey2000 vào 1 thư mục.Sau đó, chạy chương trình CDImage GUI.Bấm
vào mục StartUp, chọn thẻ Directories. Tại ô Please specify the Root
Dir of your CD, bạn bấm vào hình chiếc đĩa mềm và tìm đường dẫn đến thư
mục chứa bộ nguồn (ví dụ: G:Dia mauOffice cac loai). Tại ô Please
specify a Path and Filename for the Iso File bên dưới, bạn bấm vào hình
chiếc đĩa mềm và thiết lập đường dẫn kèm tên tập tin hình ảnh iso sẽ
được tạo ra. Ví dụ: C:Office.iso.Mục Configuration:Thẻ
Files: -h include hidden files and directories, đưa tất cả tập tin và
thư mục ẩn có trong thư mục bộ nguồn vào luôn trong tập tin hình ảnh
ISO.Thẻ FileSystem: -n allow long filenames (longer than DOS
8.3 names), giữ lại cấu trúc tên tập tin theo dạng dài, nếu không chọn
tùy chọn này thì tất cả tên tập tin trong hình ảnh ISO sẽ bị chuyển
thành dạng 8.3 như của DOS.Thẻ Signature / CRC: -os show
duplicate files while creating image, hiển thị các tập tin trùng nhau
khi tạo tập tin hình ảnh ISO.Thẻ Creation: -m ignore maximum
image size of 681,984,000 bytes, cho phép tạo ra tập tin hình ảnh ISO
lớn hơn 681 MB. Bạn hãy đánh dấu kiểm vào ô này. -l volume label, no
spaces (ví dụ: -lMYLABEL), tạo nhãn cho đĩa CD.Mục Creation:Sau
khi bấm nút Start Image Creation, chương trình sẽ bắt đầu đọc thư mục
chứa bộ nguồn trên đĩa cứng, phân tích các tập tin trong ấy rồi dựa vào
những tùy chọn trong Configuration để tạo ra tập tin hình ảnh ISO.Tiếp theo bạn chỉ cần dùng chương trình ghi đĩa có hỗ trợ ghi ISO như
Nero BurningROM để tạo ra đĩa CD


Một bài khác từ báo
echipTất cả chỉ gói gọn trong một bí quyết đơn giản, đó là phần mềm
CDImage GUI Beta 3 của CyBerian (hoàn toàn miễn phí, dung lượng 640KB,
tương thích với mọi Windows, tải tại [You must be registered and logged in to see this link.]).
Phần mềm này cho chép bạn “chế biến” ra tập tin hình ảnh ISO của đĩa CD
từ nội dung trên đĩa cứng rồi sau đó dùng một trong các chương trình
ghi đĩa có hỗ trợ ghi ISO như Nero BurningROM để tạo ra đĩa CD.Chìa khóa cho việc ghi vượt dung lượng là ở các tập tin trùng nhau, ta
cũng biết bảng phân phối tập tin nằm ở vị trí đầu đĩa chứa tất cả thông
tin về cấu trúc tập tin và thư mục trên đĩa, bây giờ giả sử nếu có hai
(hoặc nhiều hơn) mục nhập (entry) cùng trỏ đến một nội dung trên đĩa
(nghĩa là chứa cùng địa chỉ) thì khi xem đĩa bằng chương trình quản lý
tập tin kiểu Windows Explorer ta sẽ thấy có hai tập tin nằm ở hai thư
mục khác nhau, nhưng thật ra đĩa chỉ chứa một tập tin duy nhất. Như
vậy, nếu ta có thể can thiệp vào bảng phân phối tập tin này thì việc
lưu trữ 10 tập tin 600MB giống nhau trên đĩa CD chỉ là chuyện... nhỏ.


Và việc sử dụng phần mềm CDImage GUI với tùy chọn “-o optimize storage
by encoding duplicate files only once” chính là giải pháp. Trước tiên
bạn phải chép tất cả tập tin và thư mục muốn đưa lên đĩa CD vào một thư
mục nào đó trên đĩa cứng (ví dụ: C:\eChip4in1). Tiếp đến, bạn chạy
chương trình CDImage GUI.

Mục StartUp:
- Thẻ Directories:bạn nhập đường dẫn đến thư mục chứa bộ nguồn (Ví dụ:
D:\Working\eChip4in1) và đường dẫn kèm tên tập tin hình ảnh ISO sẽ được
tạo ra (Ví dụ: C:\Working\eChip4in1.iso) vào ô Please specify the Root
Dir of your CD và Please specify a Path and Filename for the Iso File,
hoặc cũng có thể nhấp vào nút
rồi chọn đến từng vị trí tương ứng.

- Thẻ Config:


+ Chọn Use internal CdImage (V.2.47) nếu muốn dùng chương trình CdImage
được tích hợp sẵn trong phần mềm.


+ Chọn Use external CdImage nếu muốn sử dụng chương trình CdImage của
riêng bạn, khi chọn tùy chọn này bạn sẽ phải nhập đường dẫn đến tập tin
cdimage.exe vào trong ô Select your CDImage.Exe.

Tại thẻ này,
bạn có thể đánh dấu chọn mục Save your Settings on Exit để chương trình
tự động lưu lại những thay đổi của bạn nhằm áp dụng cho lần chạy sau.

Mục Configuration:

- Thẻ Files:+ “-t time stamp for all files and directories, no spaces, any
delimiter”: cập nhật ngày tháng tạo tập tin và thư mục cho toàn bộ nội
dung đĩa dựa vào ngày tháng bạn nhập trong ô bên dưới, theo dạng
[tháng/ngày/năm,giờ:phút:giây].

+ “-g encode GMT time for files rather than local time”: mã hóa dạng
ngày giờ tại máy tính cục bộ theo dạng GMT.


+ “-h include hidden files and directories”: đưa tất cả tập tin và thư
mục ẩn có trong thư mục bộ nguồn vào luôn trong tập tin hình ảnh ISO.

- Thẻ FileSystem:+ “-n allow long filenames (longer than DOS 8.3 names)”: giữ lại cấu
trúc tên tập tin theo dạng dài, nếu không chọn tùy chọn này thì tất cả
tên tập tin trong hình ảnh ISO sẽ bị chuyển thành dạng 8.3 như của DOS.

+ “-nt allow long filenames, restricted to NT 3.51 compatibility”: giữ
tên tập tin dài theo chuẩn của Windows NT 3.51.

+ “-d don’t force lowercase filenames to uppercase”: không tự động
chuyển tên tập tin chữ thường thành chữ hoa.

- Thẻ Boot:
nếu bạn muốn đĩa CD có thể khởi động được thì hãy đánh dấu vào “-b “El
Torito” boot sector file, no spaces” rồi nhập đường dẫn đến tập tin
.BIN có chứa vùng khởi động vào ô bên dưới, bạn cũng có thể nhấn nút
rồi tìm đến tập tin tương ứng.

- Thẻ Signature / CRC:+ “-o optimize storage by encoding duplicate files only once”: tối ưu
hóa dung lượng đĩa bằng cách tìm những tập tin giống nhau trong bộ
nguồn rồi thay đổi địa chỉ của các mục nhập trên bảng phân phối tập tin
để chúng cùng trỏ đến một tập tin duy nhất.

+ “-os show duplicate files while creating image”: hiển thị các tập tin
trùng nhau khi tạo tập tin hình ảnh ISO.

- Thẻ Report:+ “-w1 report non-ISO or non-Joliet compliant filenames or depth”: báo
cáo cấp độ sâu hoặc tên những tập tin không theo chuẩn ISO hay Joliet.

+ “-w2 report non-DOS compliant filenames”: báo cáo những tập tin có
tên không theo chuẩn DOS.

+ “-w3 report zero-length files”: báo cáo những tập tin có kích thước
bằng 0.

- Thẻ Creation:


+ “-m ignore maximum image size of 681,984,000 bytes”: cho phép tạo ra
tập tin hình ảnh ISO lớn hơn 681MB.

+ “-l volume label, no spaces (e.g. –lMYLABEL)”: tạo nhãn cho đĩa CD.Mục Creation: sau khi bạn nhấn nút Start Image Creation, chương trình
bắt đầu đọc thư mục chứa bộ nguồn trên đĩa cứng, phân tích các tập tin
trong ấy rồi dựa vào những tùy chọn trong Configuration để tạo ra tập
tin hình ảnh ISO.

Nếu không thích hoặc không thể vào được môi
trường Windows, bạn có thể dùng phần mềm cdimage.exe chạy trên DOS của
Microsoft (dung lượng 50KB, tải tại [You must be registered and logged in to see this link.]) với các tùy
chọn như ví dụ sau:

Tại dấu nhắc DOS (DOS thật, DOS Prompt hoặc Command Prompt), bạn gõ
lệnh:
D:\cdimage.exe -lWIN –t10/28/1985,12:00:00 -bE:\ASKILY\BOOT.BIN -h -n
-m - o E:\THUMUC E:\ASK.ISO


Có nghĩa là: chạy tập tin cdimage.exe ở thư mục gốc ổ D:, tạo tập tin
ảnh để ghi ra CD ở E:\ tên ASK.ISO, có nhãn đĩa là WIN, thông tin thời
gian của tập tin là “12 giờ ngày 28 tháng 10 năm 1985”, tập tin chứa
vùng khởi động là BOOT.BIN trong thư mục E:\ASKILY, gồm cả tập tin và
thư mục ẩn, cho phép sử dụng tên tập tin dài, không cảnh báo nếu dung
lượng tập tin ảnh lớn hơn 681MB, tối ưu hóa khả năng lưu trữ bằng cách
ghi những tập tin trùng nhau chỉ một lần và tất cả các tập tin chứa
trong thư mục E:\THUMUC.

ASKILU (Hà Nội)

link dow [You must be registered and logged in to see this link.]

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum